Službena glasila u digitalnom formatu!

Od iduće sedmice su službena glasila (državna, entitetska, međunarodna) dostupna i u digitalnom formatu! Na posebno opremljenom računaru (s pristupom najmodernijoj bazi podataka), korinici Čitaonice će moći pretraživati službena glasila – po brojevima, nivoima vlasti, zakonima, ili temama.
Računar je povezan s printerom, pa se željeni sadržaj vrlo lako može prebaciti u štampanu formu.