Učlanite se

Kako postati naš član?

Lako i jednostavno! Učlanjenjem!

Članom biblioteke postaje svaki stalni i privremeni stanovnik Zenice, učenik i student iz drugih gradova na školovanju u Zenici koji se učlane u Biblioteku za tekuću kalendarsku godinu.
Prilikom upisa se daju lični podaci i predočava lična karta (za maloljetnike lična karta jednog od roditelja ili staratelja) ili neki drugi dokument sa fotografijom.
Učenici i studenti iz drugih gradova prilažu i potvrdu o školovanju.
Strani državljani prilažu i potvrdu o privremenom boravku.
Čitalac pri upisu dobija člansku kartu onog odjeljenja u koje se upisao i može koristiti usluge samo tog odjeljenja. Čitalac može biti član više odjeljenja istovremeno.